Cung cấp thông tin tội phạm

Công an tỉnh Bắc Ninh rất mong nhận được các thông tin tố giác tội phạm một các kịp thời, đầy đủ. Vì vậy, khi thông báo hoặc tố giác tội phạm, đề nghị bạn cung cấp các thông tin về thời gian (ngày, giờ), địa điểm, nội dung tin báo, tố giác; mô tả chi tiết đối tượng (nếu có thể); thông tin về những người chứng kiến (nếu có thể).
Các nội dung hình ảnh, video và nội dung khác xin gửi về hộp thư điện tử: bbt.ca@bacninh.gov.vn
Những nội dung thông tin không phù hợp sẽ tự động bị hủy bỏ.
Nếu người báo tin cung cấp thông tin cá nhân, các thông tin này sẽ được Công an tỉnh giữ bí mật và đảm bảo chỉ sử dụng vào mục đích phòng chống tội phạm.
Các trường có dấu (*) là bắt buộc
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Email
Nội dung (*)