Kết quả nổi bật của Công an tỉnh Bắc Ninh năm 2019