DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
1 Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Tổ chức cán bộ
2 Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân Phòng Tổ chức cán bộ
3 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ
4 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân Phòng Tổ chức cán bộ
5 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ
6 Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ
7 Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ
8 Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế Phòng Tổ chức cán bộ
9 Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế Phòng Tổ chức cán bộ
10 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an ... trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết) Phòng Tổ chức cán bộ
11 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã. Công an cấp xã
12 Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký. Công an cấp xã
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký. Công an cấp xã
14 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký Công an cấp xã
15 Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký Công an cấp xã
16 Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong cùng điểm đăng ký tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký Công an cấp xã
17 Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký Công an cấp xã
18 Cấp văn bản đồng ý giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
19 Cấp thẻ bảo hiểm y tế Phòng Tổ chức cán bộ
20 Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước Phòng Tổ chức cán bộ
21 Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương Phòng Tổ chức cán bộ
22 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K Phòng Tổ chức cán bộ
23 Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sĩ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ
24 Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ
25 Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân Phòng Tổ chức cán bộ
26 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
27 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
28 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
29 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
30 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
31 Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
32 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
33 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
34 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
35 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
36 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
37 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
38 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
39 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
40 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 (trừ vật liệu nổ công nghiệp) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
41 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 (trừ vật liệu nổ công nghiệp) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
42 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
43 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Công an cấp huyện
44 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Công an cấp huyện
45 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 (trừ vật liệu nổ công nghiệp) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa Công an cấp huyện
46 Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa Công an cấp huyện
47 Phê duyệt phương án chữa của cơ sở tại cấp huyện Công an cấp huyện
48 Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại cấp huyện Công an cấp huyện
49 Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại cấp huyện Công an cấp huyện
50 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại cấp huyện Công an cấp huyện
51 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại cấp xã Công an cấp xã
52 Xóa đăng ký thường trú Công an cấp xã
53 Xóa đăng ký tạm trú Công an cấp xã
54 Xác nhận thông tin về cư trú Công an cấp xã
55 Thông báo lưu trú Công an cấp xã
56 Tách hộ Công an cấp xã
57 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú Công an cấp xã
58 Khai báo tạm vắng Công an cấp xã
59 Gia hạn tạm trú Công an cấp xã
60 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú Công an cấp xã
61 Đăng ký thường trú Công an cấp xã
62 Đăng ký tạm trú Công an cấp xã
63 Thông báo số định danh cá nhân Công an cấp xã
64 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an cấp xã
65 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân Công an cấp huyện
66 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an cấp huyện
67 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân Công an cấp huyện
68 Đổi thẻ Căn cước công dân Công an cấp huyện
69 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Công an cấp huyện
70 Cấp Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an cấp huyện
71 Cấp Căn cước công dân khi thông tin công dân có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an cấp huyện
72 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
73 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
74 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
75 Đổi thẻ Căn cước công dân Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
76 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
77 Cấp Căn cước công dân khi thông tin công dân có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
78 Cấp Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
79 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện Công an cấp huyện
80 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số tại Công an cấp huyện Công an cấp huyện
81 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số tại Công an cấp huyện Công an cấp huyện
82 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số tại Công an cấp huyện Công an cấp huyện
83 Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện Công an cấp huyện
84 Đăng ký sang tên xe trong cùng điểm đăng ký tại Công an cấp huyện Công an cấp huyện
85 Đăng ký, cấp biển số lần đầu tại Công an cấp huyện Công an cấp huyện
86 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
87 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
88 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
89 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
90 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
91 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
92 Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
93 Đăng ký xe tạm thời tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
94 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
95 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (cấp xã) Công an cấp xã
96 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (cấp huyện) Công an cấp huyện
97 Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử ở trong nước Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
98 Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
99 THỦ TỤC THÔNG BÁO KHAI BÁO VŨ KHÍ THÔ SƠ Công an cấp xã
100 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
101 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
102 THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
103 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
104 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ VŨ KHÍ THỂ THAO Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
105 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ THỂ THAO Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
106 THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ THỂ THAO Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
107 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ THỂ THAO Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
108 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ VŨ KHÍ THÔ SƠ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
109 THỦ TỤC THÔNG BÁO KHAI BÁO VŨ KHÍ THÔ SƠ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
110 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VŨ KHÍ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
111 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA VŨ KHÍ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
112 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
113 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
114 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
115 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN TIỀN CHẤT THUỐC NỔ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
116 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN TIỀN CHẤT THUỐC NỔ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
117 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
118 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
119 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
120 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
121 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
122 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
123 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
124 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
125 THỦ TỤC THU HỒI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ GIẤY PHÉP, GIẤY XÁC NHẬN, GIẤY CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
126 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ, GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐỂ TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY HOẶC LÀM ĐẠO CỤ TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
127 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ LÀM MẤT TÍNH NĂNG, TÁC DỤNG CỦA VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐỂ TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY HOẶC LÀM ĐẠO CỤ TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
128 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐÃ MẤT TÍNH NĂNG, TÁC DỤNG ĐỂ TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY HOẶC LÀM ĐẠO CỤ TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
129 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
130 THỦ TỤC CẤP, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
131 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
132 THỦ TỤC CẤP, CẤP ĐỔI CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
133 THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
134 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Thanh tra Công an tỉnh
135 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Thanh tra Công an tỉnh
136 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
137 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
138 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Công an cấp huyện
139 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Công an cấp huyện
140 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện) Công an cấp huyện
141 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Công an cấp huyện
142 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Công an cấp huyện
143 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
144 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
145 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
146 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
147 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
148 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
149 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
150 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
151 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã Công an cấp xã
152 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an cấp xã
153 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an cấp xã
154 Giải quyết thủ tục Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
155 Giải quyết thủ tục Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
156 Giải quyết thủ tục Đăng ký lại mẫu con dấu (Thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
157 Giải quyết thủ tục Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
158 Giải quyết thủ tục Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
159 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
160 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
161 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
162 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ
163 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Phòng Tổ chức cán bộ
164 Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử trong nước Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh