DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
1 Cấp văn bản đồng ý giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
2 Cấp thẻ bảo hiểm y tế Phòng Tổ chức cán bộ
3 Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Tổ chức cán bộ
4 Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương Phòng Tổ chức cán bộ
5 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết) Phòng Tổ chức cán bộ
6 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975, về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân Phòng Tổ chức cán bộ
7 Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sĩ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ
8 Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ
9 Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân Phòng Tổ chức cán bộ
10 Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
11 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
12 Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
13 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
14 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
15 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
16 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
17 Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
18 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
19 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
20 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
21 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
22 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
23 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
24 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
25 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
26 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 (trừ vật liệu nổ công nghiệp) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
27 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 (trừ vật liệu nổ công nghiệp) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
28 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ
29 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Công an cấp huyện
30 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Công an cấp huyện
31 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 (trừ vật liệu nổ công nghiệp) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa Công an cấp huyện
32 Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa Công an cấp huyện
33 Phê duyệt phương án chữa của cơ sở tại cấp huyện Công an cấp huyện
34 Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại cấp huyện Công an cấp huyện
35 Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại cấp huyện Công an cấp huyện
36 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại cấp huyện Công an cấp huyện
37 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại cấp xã Công an cấp xã
38 Xóa đăng ký thường trú Công an cấp xã
39 Xóa đăng ký tạm trú Công an cấp xã
40 Xác nhận thông tin về cư trú Công an cấp xã
41 Thông báo lưu trú Công an cấp xã
42 Tách hộ Công an cấp xã
43 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú Công an cấp xã
44 Khai báo tạm vắng Công an cấp xã
45 Gia hạn tạm trú Công an cấp xã
46 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú Công an cấp xã
47 Đăng ký thường trú Công an cấp xã
48 Đăng ký tạm trú Công an cấp xã
49 Thông báo số định danh cá nhân Công an cấp xã
50 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an cấp xã
51 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân Công an cấp huyện
52 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an cấp huyện
53 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân Công an cấp huyện
54 Đổi thẻ Căn cước công dân Công an cấp huyện
55 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Công an cấp huyện
56 Cấp Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an cấp huyện
57 Cấp Căn cước công dân khi thông tin công dân có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an cấp huyện
58 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
59 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
60 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
61 Đổi thẻ Căn cước công dân Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
62 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
63 Cấp Căn cước công dân khi thông tin công dân có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
64 Cấp Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
65 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
66 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số mô tô tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
67 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy. Công an cấp huyện
68 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
69 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
70 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
71 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy lần đầu tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện
72 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên Phòng Cảnh sát giao thông
73 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa. Phòng Cảnh sát giao thông
74 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
75 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
76 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
77 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
78 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
79 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
80 Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
81 Đăng ký xe tạm thời tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
82 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại cấp tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông
83 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (cấp xã) Công an cấp xã
84 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (cấp huyện) Công an cấp huyện
85 Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử ở trong nước Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
86 Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
87 THỦ TỤC THÔNG BÁO KHAI BÁO VŨ KHÍ THÔ SƠ Công an cấp xã
88 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
89 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
90 THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
91 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
92 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ VŨ KHÍ THỂ THAO Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
93 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ THỂ THAO Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
94 THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ THỂ THAO Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
95 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ THỂ THAO Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
96 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ VŨ KHÍ THÔ SƠ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
97 THỦ TỤC THÔNG BÁO KHAI BÁO VŨ KHÍ THÔ SƠ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
98 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VŨ KHÍ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
99 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA VŨ KHÍ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
100 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
101 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
102 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
103 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN TIỀN CHẤT THUỐC NỔ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
104 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN TIỀN CHẤT THUỐC NỔ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
105 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
106 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
107 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
108 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
109 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
110 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
111 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
112 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
113 THỦ TỤC THU HỒI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ GIẤY PHÉP, GIẤY XÁC NHẬN, GIẤY CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
114 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ, GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐỂ TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY HOẶC LÀM ĐẠO CỤ TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
115 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ LÀM MẤT TÍNH NĂNG, TÁC DỤNG CỦA VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐỂ TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY HOẶC LÀM ĐẠO CỤ TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
116 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐÃ MẤT TÍNH NĂNG, TÁC DỤNG ĐỂ TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY HOẶC LÀM ĐẠO CỤ TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
117 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
118 THỦ TỤC CẤP, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
119 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
120 THỦ TỤC CẤP, CẤP ĐỔI CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
121 THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
122 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Thanh tra Công an tỉnh
123 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Thanh tra Công an tỉnh
124 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
125 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
126 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Công an cấp huyện
127 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Công an cấp huyện
128 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện) Công an cấp huyện
129 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Công an cấp huyện
130 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Công an cấp huyện
131 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
132 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
133 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
134 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
135 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
136 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
137 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
138 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
139 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
140 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã Công an cấp xã
141 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an cấp xã
142 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an cấp xã
143 Giải quyết thủ tục Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
144 Giải quyết thủ tục Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
145 Giải quyết thủ tục Đăng ký lại mẫu con dấu (Thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
146 Giải quyết thủ tục Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
147 Giải quyết thủ tục Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
148 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
149 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
150 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
151 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh Phòng Tổ chức cán bộ
152 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Phòng Tổ chức cán bộ
153 Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử trong nước Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh