Thông báo truy tìm đối tượng

Đăng vào 12/11/2021
Cơ quan CSĐT (PC04) Công ant ỉnh Bắc Ninh ra thông báo truy tìm đối tượng có nhân thân lai lịch như sau:

Công an tỉnh Bắc Ninh