Thông báo Tạm dừng tổ chức cấp mới, đổi, cấp lại Căn cước công dân tại Phòng CSQLHC về TTXH

Đăng vào 04/03/2021
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD, trong đó lựa chọn tỉnh Bắc Ninh là một trong 10 tỉnh trọng điểm triển khai dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, đảm bảo đến ngày 01/5/2021 sẽ hoàn thành việc cấp CCCD có gắn chíp điện tử cho 100% nhân khẩu từ 14 tuổi trở lên. Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo:

 Tạm dừng việc tổ chức cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân tại phòng tiếp dân thuộc Phòng PC06 từ ngày 08/3/2021 để phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD lưu động tại các thôn, xóm, khu phố thuộc các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng./.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH