DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đăng vào 13/08/2020
Tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong 10 ngày tới.

Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia