Thông tin liên hệ

Công an tỉnh Bắc Ninh
Địa chỉ: 14 Lý Thái Tổ, Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh
Điện thoại: 069.2609112
Email: bbt.ca@bacninh.gov.vn

 

Bản đồ