Sổ tay phòng cháy và chữa cháy

13/07/2021

Nhằm tăng cường kênh thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Công an tỉnh Bắc Ninh đã biên soạn và phát hành 02 sổ tay phòng cháy và chữa cháy gồm: Sổ tay phòng cháy và chữa cháy cho người đứng đầu...

Audio Tuyên truyền phòng cháy và chữa cháy

09/07/2021

Công an tỉnh Bắc Ninh xây dựng 02 audio tuyên truyền phòng cháy và chữa cháy, gồm: Tuyên truyền tăng cường công tác PCCC và CNCH; Khuyến cáo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và khu dân cư

Clip tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đối với loại hình nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

08/07/2021

Công an tỉnh Bắc Ninh xây dựng clip tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đối với loại hình nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Cẩm nang phòng cháy và chữa cháy trong hộ gia đình

08/07/2021

Công an tỉnh Bắc Ninh xây dựng Cẩm nang phòng cháy và chữa cháy trong gia đình

Khuyến cáo đảm bảo an toàn PCCC mùa nắng nóng

08/07/2021

Trước tình hình cao điểm mùa nắng nóng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, Công an tỉnh Bắc Ninh đưa ra các khuyến cáo đảm bảo an toàn PCCC mùa nắng nóng đối với hộ gia đình, các cơ quan, doanh nghiệp và biện pháp PCCC rừng.

Phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ nhỏ

08/07/2021

Tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, vẫn diễn biến phức tạp, cần sự quan tâm, chủ động phòng ngừa của toàn xã hội.

An toàn phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

07/07/2021

Để chủ động phòng ngừa tình trạng cháy nổ xảy ra đối với các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Công an tỉnh Bắc Ninh đưa ra các khuyến cáo nhằm đảm bảo an toàn PCCC.