Giới thiệu chung về Công an tỉnh Bắc Ninh

03/03/2017

Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Bắc Ninh đã phát huy tinh thần đấu tranh cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ...

Cơ cấu tổ chức Công an tỉnh Bắc Ninh

22/02/2017

Cơ cấu tổ chức