Thông báo: Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu.

Đăng vào 06/07/2021

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-CAT-PH10 ngày 28/5/2021 của Công an tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu.

Căn cứ Biên bản xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá số 02/BB-ĐGKĐ ngày 29/6/2021 của Hội đồng xác định giá, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Công an huyện Yên phong thông báo công khai việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản như sau:

I. Thông tin của đơn vị có tài sản:

1. Tên đơn vị: Công an huyện Yên Phong.

2. Địa chỉ: Khu đô thị mới, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh.

II. Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 06 lô hàng tịch thu thanh lý, có tổng giá khởi điểm: 252.400.000đ (hai trăm năm mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng).

III. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Hồ sơ pháp lý: Có ngành nghề, chức năng chuyên ngành về đấu giá tài sản theo quy định.

2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá tài sản:

- Có đủ phòng làm việc, hội trường

- Máy móc thiết bị văn phòng đầy đủ (máy tính, máy in, máy phô tô, máy chiếu, bàn ghế …)

3. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả:

- Công khai thông tin đấu giá trên phương tiện thông tin

- Niêm yết thông báo đấu giá

- Tổ chức bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

- Tổ chức cho khách hàng xem tài sản

- Thu tiền đặt trước, trả tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá

- Tổ chức cuộc đấu giá

- Báo cáo kết quả đấu giá

- Chuyển trả tiền đặt trước của người trúng đấu giá vào Ngân sách nhà nước đúng thời gian quy định.

4. Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực đấu giá tài sản:

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có từ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản

- Có từ 4 đấu giá viên trở lên

- Có từ 5 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trở lên.

5. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp:

- Thù lao dịch vụ đấu giá phù hợp nhất theo quy định

- Chi phí đấu giá tài sản phù hợp nhất theo quy định

6. Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

IV. Thời gian,  địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thực hiện cuộc đấu giá:

- Thời gian: Ngày 07/7/2021- 08/7/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Công an huyện Yên Phong; Địa chỉ: Khu đô thị mới, Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.

- Lưu ý: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân. Không trả lại hồ sơ cho các tổ chức đã nộp hồ sơ. (Chi tiết tham khảo hồ sơ tại Công an huyện Yên Phong).

V. Thời gian, địa điểm thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thực hiện cuộc đấu giá:

- Kết quả lựa chọn tổ chức thực hiện cuộc đấu giá tài sản: Công an huyện Yên Phong sẽ gửi thông báo đến Tổ chức đấu giá được lựa chọn. Tổ chức đấu giá không nhận được thông báo là tổ chức đấu giá không được lựa chọn, hồ sơ gửi đăng ký tham gia đấu giá không hoàn trả lại.

Công an huyện Yên Phong thông báo đến các Tổ chức đấu giá biết và đăng ký tham gia.

Trân trọng!