Thông báo Tạm dừng tổ chức cấp mới, đổi, cấp lại Căn cước công dân tại Phòng CSQLHC về TTXH

Đăng vào 04/03/2021

 Tạm dừng việc tổ chức cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân tại phòng tiếp dân thuộc Phòng PC06 từ ngày 08/3/2021 để phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD lưu động tại các thôn, xóm, khu phố thuộc các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng./.