THÔNG BÁO tổ chức cấp mới, đổi, cấp lại Căn cước công dân tại phòng CSQLHC về TTXH

Đăng vào 19/02/2021

1. Phòng PC06 tổ chức tiếp dân làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân tại phòng tiếp dân.

- Địa điểm: Khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Thời gian: Các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết) bắt đầu từ ngày 08/3/2021.

2. Trả thẻ Căn cước công dân:

- Đối với các trường hợp khi làm hồ sơ cấp CCCD không đề nghị trả thẻ qua đường Bưu chính. Phòng PC06 tổ chức trả thẻ cho công dân vào các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ, têt)

- Các trường hợp đề nghị trả thẻ CCCD qua đường Bưu chính, sau khi nhận được thẻ từ Cục C06, Phòng PC06 sẽ bàn giao cho Bưu điện để trả thẻ CCCD đến tận nơi của công dân.

Công an tỉnh trân trọng thông báo.